Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Projektering

 Vi erbjuder våra kunder följande projekteringsarbeten:
- Entreprenadprojektering
- Arkitektur och interiördesign
- Projektering av byggkonstruktioner
- VVS-projektering
- Projektering av elektriska system
- Projektering av automatik
- Restaurering och hållbar renovering
- Planläggning (detaljplanering, översiktsplanering, landskapsplanering)
- Projektering av väg, tunnlar och infrastruktur

Vi genomför även alla nödvändiga utredningar för projekterings- och byggarbete (geologi, geodesi, buller, radon, miljö).


Vi utarbetar byggprojekt för nybyggnader samt rekonstruktionsprojekt för byggnader som behöver renoveringsarbete. Vi gör alla etapper i projektet (skisser, förprojekt, huvudprojekt, arbetsprojekt) i följande områden:

 • Bostäder, byråar och förvaltningshus
 • Industrihus och lagerbyggnader
 • Sociala byggnader: sjukhus, vårdcentraler, vårdhem och socialhus
 • Utbildnings-och barnanläggningar: skolor, förskolor, barn- och ungdomshem
 • Kulturanläggningar: bibliotek, kulturhus och museer
 • Handels-och affärsbyggnader: affärer och marknader
 • Historiska byggnader och kulturarv
 • Vägar och gator, parkeringsplats och trafikkorsningar, stänslar
 • Tekniska nätverk i inomhus och utomhus (vatten, avlopp, värme och el)
 • Projektering av gasutrustning och gasuppvärmning
 • Avfallshanterings-anläggningar och deponier

Amhold  har en ansvarsförsäkring på upp till 5000000 GBP.