Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

 

Det rekonstruerade byggnads- och gränsanläggningskomplexet mellan Europeiska Unionen och Ryska federationen öppnades

03.08.2015

Den 20:e juli 2015 firades öppnandet av det 1:a byggskedet av den nya gränsövergången för fotgängare och fordon (Gränspunkten i Narva) mellan Republiken Estland och Ryska federationen.

Gränsanläggningskomplexet i Narva är en av de största gränsövergångar mellan EU och Ryssland. Den nya terminalen med sin modern och högteknologisk utrustning ger möjligheten att bekvämt och snabbt passera gränsen samt förbättrar den nya terminalen arbetsmiljön för de anställda

Den befintliga terminalen revs och ersätts med en modern, ca tre gånger större terminalbyggnad. Vid terminalen finns det 8 vägar för fotgängare, 12 körfält för bilar och 2 separata körfält för bussar. Över 3,6 miljoner personer passerar gränspunkten i Narva per år.

Amhold, som generalkonsult, utförde de arkitektoniska, konstruktiva och inredningsdelar samt VVS- och EL-projekt. Ytterligare genomfördes ingenjörstekniska och miljötematiska forskningsarbeten, planering av vägar, broar, P-platser och landskap samt byggnadens SÖE. Amhold utförde även kostnadskalkyler för bygget och erbjuder byggövervakning och rådgivning under byggtiden.

Totalkostnaden för den 1:a Narva terminalen är 7,5 miljoner EUR. Projektet finansierades av Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, gränsöverskridande samarbetsprogrammet Estland-Lettland-Ryssland 2007-2013 och Estlands statsbudgetmedel.  Byggarbetet utfördes av Oma Ehitaja AS.
Arkiv