Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

 

Gränsbevakningsstationen i Piusa klar

07.06.2016

Den 3 juni invigdes under festliga former Piusas gränsbevakningsstation i Võmmorsks by i sydöstra Estland. Piusas gränsbevakning fick en ny, modern stationsbyggnad som hör till de viktigaste stödpunkterna i bevakningen av  Estlands landgräns.

Under byggnationens gång revs den befintliga avskrivna byggnaden och istället byggdes en helt ny station. Piusas gränsbevakningsstation var den sista föråldrade stationen EUs östgräns. I och med färdigställandet av stationen har alla gränsbevakare östgränsen nu samtida arbetsförhållanden. Piusastationen kommer också att vara en av baserna för gränsbevakningens snabbutryckningsstyrka

Förutom gränsbevakarnas arbetsutrymmen, kommer det i den nya stationen att finnas cafeteria, samtida inkvartering, kökshörna, arrestlokaler för kvarhållna personer, bastu och gym. En separat byggnad har byggts för gränsbevakarnas hundar. I den finns ett tiotal hundburar, som alla har separata rastgårdar.

Amhold utförde projekteringen för byggnadskomplexet med avseende arkitektur-, konstruktions- och inredningsdelar, samt VVS och el- och svagströmslösningar. Amhold utförde även ingenjörs- och miljötekniska undersökningar, utformning av lösningar för utomhusmiljön, samt lösningar för byggnadernas automatik, säkerhet och belysning. Dessutom sammanställde Amhold beräkningar för byggkostnaderna och stod för tillsyn under byggtiden.

Trevåningsbyggnaden med biutrymmen har mer än 2500 m2 byggyta. Den nya stationens ansvarige arkitekt är Magnar Meinart (arkitektbyrån Privaatarhitektuur OÜ). Akitektdelen togs fram i samarbete med Amholds arkitekt Kristina Way. Projekteringsarbetet leddes av projektledare Jaan Aru, byggkonstruktioner togs fram av ingenjörerna Katrin Viirlik och Rait Põllumees, VA delarna projekterades av ingenjör Igor Ipolitov, värme-, ventilations- och kylsystemdelarna togs fram av ingenjörerna Natalja Novgorodskaja och Helin Aus, inredningsarkitektur signerad Kaidi Org och BIM-koordinator för byggprojektet var Katrin Nele Mäger.

Byggandet av den nya gränsbevakningsstationen kostade 4,6 MEUR. Byggentreprenör var AS Nordecon.


Arkiv