Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

 

Första etappen av projektet för rekonstruktion säkerhetslösningar och infra-system för The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific campus i Bangkok blev klart

06.07.2016

Utredningarbetena blev klara och överlämnades till beställaren UNESCAP i form av rapport över utrednings- och undersökningsarbeten för rekonstruktionsprojekt samt förslag till lösningar för första byggetappen.

Projektet fortsätter med utarbetande av detaljerade säkerhetslösningar och sammanställning av byggprojekt.Arkiv