Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

 

Färdigställdes byggprojekt för logistikanläggning för bränsle på Kabuls flygplats (Afganistan)

30.06.2016

Byggprojekteringen för logistikanläggning för bränsledepå för Kabuls internationella flygplats (KAIA) är klar. Projektet fortsätter med upphandling av byggentreprenad. Efter det är det AS Amholds uppgift att stå för tillsyn och erbjuda konsultationer under byggtiden.

AS Amhold utförde som huvudprojektör situationsplan och placering av anläggningar och projektering av  byggnadskonstruktioner, klimatanläggningar, avloppssystem, tekniska vägtekniska och trafikplaneringsdelar för bränsle samt el- och säkerhetssystem. Projektet innehöll också särskilda ingenjörstekniska lösningar för förhindrande av terrorattacker och avseende säkerheten logistikanläggningen. Prjektet färdigställdes som 3D-modell.Arkiv