Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

 

Färdigställdes Lindab AS tillverknings- och logistikcenters, faserna IV, V och VI byggnader och anläggningar

11.01.2021

Det arbete, med projektering och byggarbeten av tillverknings- och logistikcenter för Lindab AS, projektfaserna IV, V och VI som påbörjades i okt 2018, blev klart den 5 nov 2020. Då överlämnades en ny tillverkningsbyggnad, en lagerbyggnad, lokal för anställda och tillhörande ombyggda och/eller utvidgade infrastrukturella anläggningar. Plats: Estland, Harjumaa, Jõelähtme kommun, Iru by, Saha-Loo v. 4 och Ämma v. 82.

Amhold AS utförde komplicerade ingeniörs-tekniska undersökningar, sammanställde för-, huvud- och byggprojekt samt utförde projektledningsarbeten för beställarsidan tillsammans med upphovsmannaövervakning. Agerandes i en konsulterande roll assisterade Amhold AS i arbetet med att förändra kommunens detaljplanering för området som beslutades år 2000. Produktionsanläggningen har en total byggyta i markplanet  av 54 700 m2.

De olika delarna i det komplexa byggprojektet (t ex el-, klimat-, VA-system, byggnadsstrukturer, landskapsarkitektur, arkitektur, inredningsdesign, brandsäkerhet, trafik- och parkeringsarrangemang och andra projektdelar) innehöll bl a återvinning av inerta produktions- och byggnadsrester, användning av markvärme och solenergi samt unika lösningar för att minimera miljöpåverkan.Arkiv