Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Firmapresentasjon

Amhold AS er et akitekt–, ingeniør- og konsulentbyrå med spisskompetanse alle felt innen prosjektering av bygg, deriblant nybygg, tilbygg og ombygging, samt rekonstruering og rehabilitering av eksisterende objekter.

Amhold AS ble etablert i Estland i 1992 og er 100% basert privat kapital.
Våre arkitekter og ingeniører har prosjektert og rekonstruert over trehundre bygninger med byggeomkostninger totalt ca 2,7 milliarder EEK. Vi har stor kompetanse og betydelig erfaring med prosjektering av skolebygg, barnehager, idrettsanlegg, helseinstitusjoner og sosialbygninger.   
I portefølgen har vi også flere forretningsbygg, boliger, lagerbygninger, bruer, veier, tunneler og tallrike rekonstruerings- og rehabiliteringsprosjekter for fredede bygninger.
     
Amhold AS har snart 20 års erfaring med å tilby våre kunder profesjonell prosjektledelse og oppfølging under byggeprosessen.  Vi bidrar med ekspertise, analyse og rådgivende ingeniørtjenester som tilfredstiller dagens byggeforskrifter.  Intensjonen er å garantere kvalitet og innovative løsninger som passer med kundens behov. Det benyttes moderne teknologier og metoder for å oppnå ønsket resultat.