Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Tillatelser

Vi er registrert i register for økonomisk virksomhet (http://mtr.mkm.ee/ hjemmeside også tilgjengelig på engelsk) og har tillatelser for å drive virksomhet innen følgende områder:
• Bygg, Bygg-geodetiske og -geologiske undersøkelser
• Bygge, Byggeforetak
• Bygg, Foretak som driver med byggeledelse
• Bygg, Byggeprosjektering og byggekonsulenter
• Industri, Elektriske arbeider
• Bygg, Byggekontroll på vegne av byggherre
• Bygg, Prosjektering
• Brannsikkerhetsinstallasjoner, Prosjektering

 

I tillegg har vi følgende lisenser:
• Lisens nr. PA-743-TU for prosjektering, montering og vedlikehold av alarmanlegg
• Lisens nr. 200248/0553 for vedlikehold av vei (herunder prosjektering av vei og trafikkregulering)
• Lisens E 67/2003-E fra Etaten for forminnevern (Muinsuskaitseamet) for utforming av prosjekter for konservering, restaurering og reparering av arkitektoniske minnesmerker samt tilsyn med ivaretakelse forminnevern ved byggearbeider.