Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Tegevusload

Registreeringud Majandustegevuse registris:
o Ehitus, ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud EG10496858-0001
o Ehitus, Ehitusettevõtted EH10496858-0001
o Ehitus, Ehitusjuhtimisega tegelevad ettevõtted EJ 10496858-0001
o Ehitus, Ehitusprojektide ja ehitiste ekspertiisid EK10496858-0001
o Tööstus, Elektritöö ettevõtted EL10496858-0001
o Ehitus, Omanikujärelevalve EO10496858-0001
o Ehitus, Projekteerimine EP 10496858-0001
o Tuleohutuspaigaldis, Projekteerimine FPR000081
 

Teehoiutööde tegevusluba nr. 200248/0553/0856/11054
o Teede projekteerimine ja teeprojektide ekspertiis
o Sildade projekteerimine ja sillaprojektide ekspertiis
o Liikluskorralduse projektide tegemine ja nende projektide ekspertiis
o Teehoiutööde ehitusjärelevalve

Muinuskaitseameti tegevusluba E67/2003-P
o Arhitektuurimälestiste konserveerimise, restaureerimise ja remondi projektide koostamine, uurimistööd, konserveerimine, restaureerimine ja remont ning muinsuskaitselise järelvalve.

TÜV NORD Group vastavussertifikaat nr TEV-16/07

Automaatsete tulekahjusignalisatsiooni-, sprinkler- ja gaasikustutussüsteemide projekteerimine ning seda tagav kvaliteedisüsteem vastavad Eesti Vabariigi siseministri 30.08.2010.a. määrusega nr 42 kehtestatud nõuetele.

Valveseadmestiku projekteerimise, paigaldamise ja hooldamise tegevusluba nr. PA-743-TU

Meie tegevusaladest saab täpse ülevaate alammenüüst Tegevusalad.