Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Projekteerimine

Pakume oma klientidele järgnevaid projekteerimisteenuseid:
- Projekteerimise peatöövõtt
- Arhitektuurne projekteerimine ja sisekujundus
- Ehituskonstruktsioonide projekteerimine
- Veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine
- Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse projekteerimine
- Elektrivarustuse ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine
- Automaatika projekteerimine
- Restaureerimine ja säästev renoveerimine
- Planeeringute koostamine (detailplaneeringud, üldplaneeringud, haljastus)
- Teede, sildade ja infrastruktuuri projekteerimine

Ühtlasi teostame ka projekteerimis-ehitustöödeks vajalikke uuringuid (geoloogia, geodeesia, müra, radoon, keskkonnauuringud).

Koostame nii uusehitiste ehitusprojekte kui ka renoveerimist vajavate hoonete rekonstrueerimisprojekte kõikides projekteerimisstaadiumites (eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt) ning kõike seda järgnevates valdkondades:
Elamud, bürood ja haldushooned
Tootmishooned ja laod, katlamajad
Sotsiaalobjektid: haiglad, polikliinikud, hooldekodud, sotsiaalmajad
Haridus- ja lasteasutused: koolid, lasteaiad, laste- ja noortekodud
Kultuurirajatised: raamatukogud, kultuurimajad, muuseumid
Kaubandusettevõtted ja äriobjektid: kauplused, turud
Ajaloolise väärtusega hooned ja muinsuskaitseobjektid
• Teed ja tänavad, parklad ja liiklussõlmed, piirded ja tarad
Hoonesisesed- ja välised tehnovõrgud (vesi, kanalisatsioon, küte, elekter)
Gaasivarustuse ja gaasikütte projektid
Jäätmekäitlusrajatised ja prügilad