Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve esindab Tellijat ehitusprotsessis. Omanikujärelevalve tegemise eesmärgiks on tagada ehitustöödel projektikohane ja ehitusala normidele vastav ehitamine ning vastav lõpptulemus.

Järelevalve teenus algab hoone projekteerimisest ning lõpeb kasutusloa väljastamisega.

Omanikujärelevalve teenus teostatakse vastavalt “Ehituse omanikujärelevalve kord” (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.2002.a määrus nr 30) ja “Ehitusjärelevalve lepingu üldised tingimused” (keskkonnaministri 05.04.1995.a määrus nr 46) sätetele.