Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Tutvustus

Arhitektuuri ja inseneribüroo AS Amhold on olnud ehitusalal tegev aastast 1992. Üle kahekümne viie tegutsemisaasta jooksul oleme arenenud üheks arvestatavaimaks professionaalseid ehitustegevusega seotud teenuseid pakkuvaks ettevõtteks Eesti ehitusturul.

Meie põhitegevuse valdkondadeks on insenerlik ja arhitektuurne projekteerimine, ehitustööde projektide juhtimine, ehitusjärelevalve, ehitusekspertiis ning konsultatsiooniteenused. Täpse ülevaate meie pädevusse kuuluvatest valdkondadest leiab tegevusalade alt.

Amholdi meeskonna nutikate peade ja töökate käte abiga on rekonstrueeritud mitmeid üldist elukeskkonda parandavaid objekte, nagu koolid, lasteaiad, spordihooned. Nõuetele vastavalt on ehitatud büroo- ja tööstushooneid, restaureeritud muinsuskaitselisi objekte, keskkonnasõbraliku lahenduse on leidnud arvukad inseneri- ja keskkonnarajatised ning korrektse ekspertiisi on läbinud teede, sildade ja tunnelite projektid. Tehtud töid vaata referentside alt.

Meie edu aluseks on kliendikeskne lähenemine. Tellija poolt püstitatud ülesannetele leiame lahenduse ehitusvaldkonda reguleerivaid seadusi, norme ja standardeid arvestades ning optimaalset kvaliteedi ja hinna suhet hoides.

Tehtavatele töödele annab garantii ka ettevõttes juurutatud kvaliteedijuhtimissüsteem, mille tagajateks on mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadid.

Meie spetsialistide hulgas on eksperdid väga laialdastest insenertehnilistest ja ehituskonsultatsiooni valdkondadest kultuurimälestiste konserveerimisest monoliitkonstruktsioonist sildadeni, riigihangete korraldusest ehitustegevuse juhtimiseni.

AS Amhold omab arhitekti ja inseneri erialast vastutuskindlustust projekteerimistegevusele, ehitusjärelevalve teenusele ja konsultatsiooniteenustele (Ergo Kindlustuse AS).