Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Bakalaureuse- ja magistritööd

Amhold AS-i töötajate poolt teostatud magistri- ja bakalaureusetööd ning üliõpilaste uurimistööde retsenseerimised ja juhendamised.

Ehitusprojektide koostamisega kaasnevalt on teostatud järgmised magistritööd:

1. Tallinna Tehnikaülikooli magistrandi Kaarel Paap´i magistritöö „Tallinna Haabersti ja Nõmme linnaosade kergliiklusteede ühendamine“ 2009.aastal Tallinna linna poolt 03.11.2007.a tellitud ehitusprojekti koosseisus.

2. Tallinna Tehnikaülikooli magistrandi Andrei Uibukanti magistritöö „ 7-korruselise hoone raudbetoonist kandekonstruktsioonide projekt“ 2009.aastal kinnisvaraarendusfirma Onix Invest OÜ-gu poolt 13.08.2008.a tellitud äri- ja tootmishoone (brutopind 25 900m2) ehitusprojekti koosseisus.

3. Tallinna Tehnikaülikooli magistrandi Jelena Horosihh magistritöö „Kooli ventilatsioonisüsteemi renoveerimine“ Tartu linna poolt 08.01.2007.a tellitud Tartu Slaavi Gümnaasiumi õppehoone (brutopind 7 750m2) rekonstrueerimise ehitusprojekti koosseisus.

4. Tallinna Ülikooli uurimus-teadustöö arhitekt Nele Soobiku poolt koostöös Tallinna Ülikooli teadustöötajatega: " Väikelinna arengumudeli koostamine seda mõjutavate faktorite funktsioonide uuringu ja analüüsi põhjal" Pärnu linna näitel 2010. aastal.

5. Tallinna Tehnikaülikooli magistrandi Urmas Aaskivi magistritöö: "Hoone piiretarindite energiasäästlik projekteerimine" 2010. aastal.

6. Tallinna Tehnikakõrgkooli magistrandi Jaan Aru diplomitöö: "Kammeri Kooli staadioni rajatiste projekti koostamine" 2010. aastal.


Diplomi- ja magistritööde juhendamised: 

1. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilase Illar Vagase diplomiprojekt „Autotee tööprojekt puurimisplatsini nr 639 Ljantori nafta-gaasimaardlas“ (Vene Föderatsioon) 1992.a koostamise juhendamine.


Diplomi-, bakalaureus- ja magistritööde retsenseerimised:

1. Tallinna Majanduskooli üliõpilase Signe Steinbergi lõputöö „Töökeskkonna ja standardi OHSAS 18001 rakendamine ning riskianalüüsi läbiviimine ettevõttes AS Amhold“ retsenseerimine 15.05.2006

2. Tallinna Tehnikakõrgkooli õppeaine „Välisvõrgud“ EHO190 loengukursuse „Linnade ja asulate sanitaartehnilised rajatised. Ehitus- ja töökorraldus“ lõputöö retsenseerimine 17.09.2007

3. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilase Kaarel Saare lõputöö „Pinnase tihendamise juhend“ retsenseerimine 23.05.2006

4. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilase Madis Arro lõputöö „AS SKANSKA EMV asfaltbetoontööde käsiraamat“ retsenseerimine 02.06.2005

5. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilase Marek Suviste diplomitöö „Põhimaantee 1 Tallinn-Narva km 67,851 – 74,999 (PK 678+51 – 749+99) Viitna ümbersõidutee ehitusprojekt“ retsenseerimine 05.06.2001

6. Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilase Margus Sarmeti diplomitöö „Omanikujärelevalve kvaliteedisüsteemi kujundamise põhimõtted“ retsenseerimine 10.06.2001

7. Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilase Nadežda Neželskaja bakalaurusetöö „Pärnu Kutsehariduskeskuse töökoja raudbetoonist kandekonstruktsiooni projekt“ retsenseerimine 30.05.2005

8. Tallinna Majanduskooli üliõpilase Urmas Lutzu lõputöö „Ehitusfirma äriplaan“ retsenseerimine 20.01.2005

9. Tallinna Tehnikaülikooli magistrandi Els-Hedvig Kerge magistritöö: " Pinnases oleva polüeteentoru numbriline modelleerimine" 2010. aastal.

10. Estonian Business School magistrandi Maris Palu magistritöö: " Tööintervjuul kasutatavad valiku-ja hindamismeetodid erinevate Eesti organisatsioonide näitel" 2010. aastal.

11. Soome ülikooliga Seinäjoki University of Applied Sciences Berit Israeli diplomitöö "Reklaamvideode kasutatavus koolitusorganisatsioonide web-turunduses" 2010 aastal.

12. Inglismaa ülikooliga University of Essex magistrandi Jüri Nikolajevi magistritöö " International Marketing Plan: Amhold Ltd." aastal 2010.