Estonian English German Finnish Norwegian Swedish

Koostöö teadusasutustega

1. Tallinna Tehnikakõrgkool

Amhold AS on sõlminud 07.01.2002.a Tallinna Tehnikakõrgkooliga koostöölepingu järgmiste eesmärkidega:

- rakenduslike uurimis- ja inseneritööde läbiviimiseks;
- üliõpilaste praktikate läbiviimiseks;
- ettevõtte spetsialistide täiendkoolituseks;
- erialase materiaaltehnilise ning infotehnoloogilise baasi tugevdamiseks;
- ettevõtte spetsialistide kaasamiseks külalisõppejõududena.

 • Õppehoonele raamatukogu ja e-õppekorpuse juurdeehituste töömahtude ning maksumuse eksperthinnang, 2003
 • Raamatukogu ja e-õppekeskuse (Pärnu mnt 62, Tallinna linn) juurdeehituse ehitusprojekti koostamine ja ehitustööde autorijärelevalve, 2005-2007
 • Tehnoloogiakeskuse hoone 1. ja 2. korruse rekonstrueerimistööde koosseisu ja maksumuse hinnang, 2005
 • Tehnoloogiakeskuse hoone laienduse-rekonstrueerimise uurimis-, projekteerimis- ja ehitustööde koosseisu, mahtude ja maksumuse hinnang, 2005
 • Transporditeaduskonna laborihoone (Pärnu mnt 62, Tallinna linn) ehitusprojekti koostamine ja ehitustööde autorijärelevalve, 2006-2008

 

2. Tartu Ülikool

 • Ülikooli kliinikumi laste intensiivravi osakonna (N.Lunini tn 6, Tartu linn) rekonstrueerimisprojekti koostamine, 2003
 • Filosoofiateaduskonna õppehoone (Jakobi tn 2, Tartu linn, arhitektuurimälestis) rekonstrueerimise, restaureerimise, remondi ja renoveerimise ehitusprojekti koostamine, 2008-2011
 • Sotsiaalteaduskonna õppehoone (Lossi tn 36, Tartu linn, arhitektuurimälestis) rekonstrueerimise, restaureerimise remondi ja renoveerimise ehitusprojekti koostamine, 2008-2011

 
3. Eesti Maaülikool

 • Õppe- ja laborihoone (Kreutzwaldi tn 64 Tartu linn) rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine, 2007
 • Õppe- ja laborihoone (Kreutzwaldi tn 5, Tartu linn) rekonstrueerimise ning juurdeehituste ehitusprojekti insenertehniliste osade koostamise ning ehitusprojekti juhtimise teostamine, 2008-2011


4. Tallinna Ülikool

 • Linna arengumudeli uurimus-teadustöö koostamine Pärnu linna näitel 2010-2011
 •  Ülikooli peahoone (Narva mnt 25, Tallinna linn, arhitektuurimälestis) kliimasüsteemide rekonstrueerimine koos kaasnevate ehitustöödega, 2003
 • Haapsalu Kolledži õppehoone ja infrasüsteemide (Lihula mnt 12, Haapsalu linn) rekonstrueerimise ja laienduse ehitusprojekt, 2008

5. Tallinna Tehnikaülikool

 • Virumaa kolledži campuse õppehoone ja laborikorpuse ning uue õppe-ja laborikorpuse ehitusprojekt 2010-2011
 • Õppehoone (Sütiste tee 21, Tallinna linn) rekonstrueerimise ehitustööde organiseerimise projekti koostamine, 1999
 • Põlevkivikeemiaalane uurimistöö koostöös TÜ Keemiainstituudi teadustöötajatega „Hüdrotöötluse kriitiline ülevaade“, 2004
 • Üliõpilaselamute ja maa-aluse autoparkla (Akadeemia tee 7 ja Akadeemia tee 9, Tallinna linn, arhitektuurimälestise ala) ehitusprojekti koostamine, 2006-2009

6. Eesti Kohtuekspertiisi Instituut

 • Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse hoone Tallinnas, Pärnu mnt 328 mürataseme uuringud ning selle vähendamise meetmete ettepanekud, 2000
 • Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse hoone ning katusekorruse rekonstrueerimise ja mansardkorruse ehituse projekti ekspertiis, 2000
 • Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse hoone Tallinnas, Pärnu mnt 328 rekonstrueerimise konsultatsioonid ning ehitustööde järelevalve, 2000
 • Kriminalistikaalaste ja kohtuarstlike ekspertiiside teostamise uue büroo- ja laborihoone (Rahumäe tee 6, Tallinna linn) ehitusprojekti koostamine, konsultatsioonid ja ehitustööde autorijärelevalve, 2007-2011

 

7. Eesti Kunstiakadeemia

 • Tallinnas, Tartu mnt 1, Gonsiori tn 9, Suur-Kloostri tn 11A, Nunne tn 16 hoonete (arhitektuurimälestised) ehitustehnilise seisukorra uuringud, ekspertiisid, remondi-, saneerimis- ning restaureerimistööde vajaduse ja maksumuse määramine.
 • Tallinnas, Pikk tn 31 (arhitektuurimälestis) asuva hoone ehitustehnilise seisukorra uuringud, ekspertiis ja remondi-, saneerimis- ning restaureerimistööde vajaduse ja maksumuse määramine, 2000
 • Tallinnas, Estonia pst 7 asuva hoone katuse ehitustehnilise seisukorra uuringud, ekspertiis ja remonditööde koosseisu ning maksumuse määramine, 2000
 • Akadeemia uue õppe- ja laborihoone (Tartu mnt 1, Tallinna linn) ehitusprojekti koostamise juhtimine, 2009-2010